Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

lighter
Się działo. 

Od 18.tego stycznia procesy z Grzegorzem. 

Dużo się nauczyłam. Ładnie zmieniłam (mimo dodatkowych 10kg). 
Wierzę w to, co przypuszczałam. Robię to, co przypuszczam, że robię, a w co lada chwila uwierzę. 

Coraz więcej "tych" osób na drodze, coraz większa moc osobista.

Jestem wdzięczna za rozwój, za miłość, za medytacje i magię - tj. świadome działanie w energii i materii - za każdego nauczyciela i ucznia. Dziękuję. 

I życzę Sobie więcej magicznych lekcji praktycznych! ;)

May 15 2018

lighter
Wszystkiego najlepszego Dziadeku! 

Nów w Byku. Przejście Urana z Barana do Byka. Czas na obfitość przyjemności w materii! :D Chyba wreszcie zaczynam doceniać uziemienie. ;)

November 30 2017

lighter
Znowu zaczynam czuć zagubienie. Może dlatego, że nie pojechałam na ostatni zjazd - mogę go jeszcze narobić - a może dlatego, że wciąż nie zarabiam. 

Przesiąkam trucizną matki, krzyczę na głupotę dziadka. Zatracam się w złej wodzie.


Zabrać co Moje i w Swoją Drogę. - Czas na przeprowadzkę.

November 07 2017

lighter
Owocowy sex
owocny w skutkach 
na szczęście nie 
dzięki mamonie

Eh

November 04 2017

lighter
Pełnia w Byku, Księżyc w Skorpionie
(Gdzie ten sex na mamonie?)

November 02 2017

lighter
Chiroba sprzyja śnieniu

Jak alikwoty tworza dwiek,tak rozne falr tworzą jedną (Moją) wibrację, w jtorej jakoś trwalam bardziej swiadomie poprzez/podczas dzisiejszwj nocy. Caly czas skupialam się hlownie ba tym, zeby zapamietac o co w tym chodzi z tą falą, i to było wtedy oczywiste, a teraz potrafię zapisac tylko to, bawet nie eiek czy to muska sedno sprawy.

November 01 2017

lighter
Papaździernik(u)

October 25 2017

lighter
Pani od drzew - Berlin i Wrocław.
lighter
Struktura działania rzeczywistości mi Się reasumuje.

October 20 2017

lighter
Perato intenso. 

Dużo koneksji naraz. Uskrzydlona magią połączeń.

October 10 2017

7089 6dbd
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
8736 0049 500
Reposted fromwowimtired wowimtired
lighter
Październiki takie są. Zawsze były.

October 09 2017

lighter
Potrzebuję kota i wilka.
lighter
"Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka."
Witold Gombrowicz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
lighter
believe this log
Reposted fromcube cube viastonerr stonerr
lighter
lighter
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viastonerr stonerr
lighter
7195 f5e8
Reposted frompotatolovero potatolovero viastonerr stonerr
lighter
8118 fb0e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl