Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

lighter
2357 4b7d

May 20 2017

lighter
Kto tkwi pomiędzy, cierpi. I cierpieć będzie, póki na coś się nie zdecyduje.
lighter
Każda rzecz bowiem do tego się sprowadza. Do chcę/nie chcę; tak/nie. Tak kształtujemy naszą rzeczywistość; godząc się albo nie godząc; utrwalając albo niszcząc.
lighter
Jeśli zatem doświadczamy cierpienia dlugotrwale, oznacza to, że nie pojeliśmy jeszcze czy czegoś chcemy czy nie. Najczęstszym problemem jest złożoność doświadczenia (co do którego jeszcze się nie ustosunkowaliśmy). Należy wówczas ów problem (doswiadczenie) rozłożyć na części pierwsze i ustosunkować się do nich; chcę/ nie chcę.
lighter
Chcemy cierpieć, ponieważ nie chcemy kontynuować stanu, który to cierpienie powoduje. Istotnym jest jednak, że nie chcemy cierpieć wiecznie lecz tylko przez tę chwilę, która uświadomi nam, czego nie chcemy. Kiedy już to pojmiemy, możemy przestać cierpieć (wiemy wszak, że już tego stanu nie powtórzmy (nie chcemy bowiem, aby trwał)).
lighter
Na pytanie; dlaczego cierpimy?; odpowiedź brzmi: bo chcemy. 
Pytanie właściwe brzmi zatem; dlaczego chcemy cierpieć?
lighter
Cierpienie to stan poddania się (wobec tego, co to cierpienie powoduje), to przyzwolenie na trwanie tym stanie. Jeśli na coś się nie godzimy, walczymy z tym. Kto nie chce cierpieć, nie cierpi.
lighter
Teraz jeszcze mogę cierpieć (skoro nie wszystko jeszcze rozumiem). Ale im więcej rozumiem, coraz mniej tego chcę (cierpienia).
lighter
Teraz już nie mam usprawiedliwień. Tam, gdzie jest zrozumienie, nie może ich być. Nie ma na nie miejsca.
lighter
Wtedy może okazać się, że na coś nie ma się wpływu. Ale Ja w to nie wierzę. A jeśli coś takiego jest, to i to coś wpływu na Mnie nie ma. Więc praktycznie tego dla Mnie nie ma. Czyli nie ma. 
lighter
Wystarczy tylko pokonać Siebie. Stać się Sobą. Wystarczy tylko robić to, co dobre; co chce się, żeby było. Wystarczy zaistnieć świat idealny. Krok po kroku. Na zawsze. I bez powrotu do tego, czego nieistnienia się pragnie. 
lighter
Teraz pragnę tego samego. Przede wszystkim zrozumienia swiata - Wiedzy. Wtedy świat uczynię szczęśliwym. A tym samym Siebie. Miłość też do Mnie przyjdzie. Największa. Nieskończona. Wieczna.
lighter
Lubiłam ten stan cichej rozpaczy. Tego, skrywanego przed światem, gorzkiego pragnienia. Pragnienia świata idealnego. Zaczynając od wyglądu, miłości największej i z odwzajemnieniem, zrozumienia świata, pokoju na nim, i - przede wszystkim - tego wszystkiego dla wszystkich (nawet, jeśli kosztem Mojego szczęścia). W tej kolejności pragnęłam.

May 19 2017

lighter
Bardzo chcę już Kochać Ciebie. Wiem, że Tobie brakuje Mnie tak samo.
lighter
3508 a4d9 500
Reposted bystonerrhoseanna

May 17 2017

lighter
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viakammerflimmern kammerflimmern
lighter
6079 04f4
lighter
6048 b333
Reposted fromdusix dusix viakammerflimmern kammerflimmern
lighter
5291 ef3c
Reposted fromartlover artlover viakammerflimmern kammerflimmern
lighter
0660 ee59 500
 almost there by rose wong, 2015
Reposted fromrol rol viakammerflimmern kammerflimmern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl