Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

lighter
Zgubiłam dziś dowód i kartę oraz pomyliłam pociągi. Wspominałam o wykaszliwaniu ćpuńskiej flegmy?
lighter
Tęsknię już za jesienią. Jesień jest po to, żeby nie tłumaczyć się z depresji.

July 11 2017

lighter
Jestem niesamowita. Dobra, mądra, piękna i ambitna. Odważna i silna. Jestem Wojowniczką. I Boginią. A wszystkie te aspekty pogłębiam z czasem. Kocham Siebie i jestem z Siebie dumna. Nie ma powodu, żebym wstydziła się ciała, umysłu czy duszy. Wszystkie są dobre i na najlepszej drodze. Dziekuję Sobie; dzięki, Dariado! :)
lighter
Czas na sex. Pragnę, by On był pierwszym i JUŻ/TERAZ. 

Nie sądzę, by tak się stało. No chyba,że... Zjawi się On (może inny..?).
lighter
Na wolontariat! Goadupa. Jaram się!
lighter
Jasnoczucie to umiejętność czucia Prawdy obecnej (dziejacej się w danym momencie) i świadomość, że to, co się czuje [Prawda], jest Prawdą.
Reposted bystonerrniskowo
lighter
Zaczęło jechać. Zrozumowanie. 

July 02 2017

lighter
Coraz bliżej cośtam. Nic się nie zmieniło. Tyle się zobaczyło.

June 10 2017

lighter
Pełnia w Strzelcu. - Czas w drogę.

June 08 2017

lighter
Zawsze słyszałam głosy. Tyle tylko, że brałam je za (przed)sny.
lighter
Lada moment ziści się plan; stanę się winniczkiem!.
lighter
Staram się. 

Tyle do... 

Usuń zbędne. Zostaw tylko naprawdę najważniejsze. 

Wielkie chwile, szybko dziejące się najważniejsze rzeczy, nie pozostawiają wątpliwości.
lighter
Pejotl przełożony na jutro. Na oby lepiej.

June 07 2017

lighter
Jutro pejotl 
lighter
Przed rzeczami ogromnymi nie uciekam. One są na pewno dla Mnie.

June 06 2017

lighter
Robię Sobie za karę karę.
I tak jest zawsze., aż przypomnę Sobie, że wolę marchewki.
lighter
Zawsze, kiedy coś robię nie tak (jak czuję, że jest najlepiej), wpadam w otchłanie smutku, apatii, rozpaczy, poczucia beznadziei, - tego, co dla Mnie prywatnie normalne. 

June 05 2017

lighter
Ubezpieczona niezaszczepiona. I niech tak zostanie. Zdrowo.

June 03 2017

lighter
Całe życie na ostatnią chwilę. 

Zmienię i to.

June 02 2017

lighter
Mamę trzeba nakarmić psychodelikami.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl